členské příspěvky

příspěvky

Platba

Platby posílejte na tento účet:

123-1857800247 / 0100 Komerční banka

Členský příspěvek je vždy splatný k poslednímu dni daného měsíce.
Platba je možná pouze bankovním převodem (s uvedením Rodného čísla dítěte + vyplněním poznámky pro příjemce s uvedením příjmení dítěte a kategorie, kterou navštěvuje).

Směrnice členských příspěvků

I. Základní ustanovení

1) Členské příspěvky v klubu FK Baník Most - Souš (dále jen „klub“) byly upraveny v souladu se záměry financování sportu ze zdrojů státního rozpočtu ČR, rozpočtu statutárního města Mostu a dalších zdrojů, k jejichž poskytování je požadována spoluúčast členů v klubu na financování formou členských příspěvků.

2) Členský příspěvek je základním projevem příslušnosti ke klubu a představuje nedílnou součást finančních příjmů klubu.

3) Tato směrnice je platná od sezony 2020/2021 a je nadále platná pro následující sezony.

4) Sezonou se rozumí období každého příslušného roku od 1. 7. do 30. 6. roku následujícího.

II. Výše členského příspěvku

1) Výše členského příspěvku se snižuje, upravuje nebo neplatí v těchto případech:

V případě, že má člen v klubu jednoho či více sourozenců, platí se za každého dalšího sourozence částka ve výši 50 % z členského příspěvku / měsíc.
Děti trenéra působícího v rámci činnosti jednotlivých kategorií v rámci klubu jsou osvobozeny od platby členského příspěvku.
Členské příspěvky neplatí trenéři, funkcionáři, kteří mají v klubu platnou smlouvu a vedoucí jednotlivých kategorií.
Členské příspěvky neplatí hráči v mužské kategorii dospělých.
Členské příspěvky neplatí členové bez registrace (přípravka) za období prvního měsíce působení v klubu.