členské příspěvky

příspěvky

Platba

Platby posílejte na tento účet:

123-1857800247 / 0100 Komerční banka

Výše členského příspěvku:

500 Kč měsíčně

Členský příspěvek je splatný do konce každého kalendářního měsíce.
Platba je možná pouze bankovním převodem (s uvedením Rodného čísla dítěte + vyplněním poznámky s uvedením příjmení dítěte a věkové kategorie).

Možnosti snížení členského příspěvku:

a) v případě, že má člen v klubu jednoho či více sourozenců, platí se za každého dalšího sourozence částka ve výši 50 %
b) Děti trenéra působícího v klubu jsou osvobozeny od platby členského příspěvku
c) Členské příspěvky neplatí trenéři, funkcionáři, kteří mají v klubu platnou smlouvu
d) Členské příspěvky neplatí hráči v mužské a ženské kategorii dospělých.
e) Na základě rozhodnutí klubu může být snížena výše členského příspěvku na 50% pro dojíždějící hráče ze vzdálenějších oblastí

Směrnice členských příspěvků

1) Členské příspěvky v klubu FK Baník Most - Souš (dále jen „klub“) jsou v souladu se záměry financování sportu ze zdrojů státního rozpočtu ČR, rozpočtu statutárního města Mostu a dalších zdrojů, k jejichž poskytování je nutná spoluúčast členů klubu na financování formou členských příspěvků.

2) Členský příspěvek je základním projevem příslušnosti ke klubu. Je hrazen za registraci hráče v klubu a Fotbalové asociaci, nikoliv pouze za účast na činnosti klubu v rámci daného měsíce.

3) Vedle členských příspěvků do klubu FK Baník Most-Souš je nutné samostatně uhradit též členský příspěvek do Fotbalové asociace ČR (členství ve FAČR) ve výši 200 Kč a 400 Kč (200 Kč pro členy mladší 18 let).

4) Tato směrnice je platná od sezony 2020/2021.