Gymnázium Most

Podkrušnohorské Gymnázium Most

Adresa školy: Čsl. Armády 1530/29, 434 01 Most
Kontakt: gymmost@gymmost.cz, Tel.: 736 633 566
Web: www.ssdvs.cz

sme moderní dynamická škola. Nový název spojuje dvě pracoviště - Gymnázium v Mostě a Gymnázium v Bílině. Díky sloučení těchto dvou institucí jsme největším gymnáziem v Ústeckém kraji.

Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na libovolné vysoké škole a kvalitní jazyková příprava umožňuje pokračovat ve studiu i v zahraničí. Výuka na gymnáziu probíhá ve třech formách - čtyřleté, osmileté studium a gymnázium se sportovní přípravou.

Obory s maturitou Gymnázium / Gymnázium se sportovní přípravou

Velikost školy: 750 - 800 žáků
Délka studia: 4 roky (s maturitou)
Povinné jazyky: 2 (AJ, NJ, ŠP, FR, LAT)
Benefit: Výúka probíhá ve formách 4-letého nebo 8-letého studia