Zdeňka Štěpánka

Spolupráce klubu FK Baník Most - Souš a Základní Školy Zdeňka Štěpánka si klade za cíl sjednocení výchovy žáků - hráčů ve městě Most a zahájení od počátku povinné školní docházky jejich systematické práce pod dohledem špičkových odborníků. V základní škole jsou pak pro žáky - hráče zajištěny společné tréninkové a vzdělávací procesy od pondělí do pátku, preventivní programy péče o zdraví s důrazem na komplexní rozvoj mladého člověka jako hráče i osobnosti. Spolupráci Rodina – Škola – Sportovní klub s cílem vychovat komplexního sportovce i člověka. Intenzivní a vysoce odborná práce zaměřená na pohybovou průpravu dětí se zaměřením na fotbal.

Koncepce výchovy mládeže FK Baník Most

FK Baník Most - Souš si svou tradicí v mládežnických kategoriích udržuje vysokou úroveň v oblasti výchovy mládeže nejen v okrese Most, ale i v České republice. Mladí hráči mají možnost měřit své síly s nejúspěšnějšími vrstevníky z celé republiky. Koncepce práce s talentovanou mládeží v klubu je řešena celkovým vývojem mladých hráčů od jejich prvních fotbalových krůčků v přípravce až po vstup do velkého fotbalu.

Práce s mládeží je rozdělena na několik systematických kroků ve vývoji hráče, které se vzájemně prolínají. Koncepční práce s talentovanou mládeží v klubu je řešena celkovým vývojem mladých hráčů od jejich prvních fotbalových krůčků v přípravce až po vstup do velkého fotbalu. Propojením těchto dvou subjektů je zaručen cílený vývoj hráčů do dospělého fotbalu. Našim nejdůležitějším cílem je výchova mladého člověka ve spolupráci tří nejdůležitějších faktorů: rodič – učitel – trenér.

Práce s mládeží je rozdělena na několik systematických kroků ve vývoji hráče, které se vzájemně prolínají. Prvním je tréninkový proces, který začíná vstupem do přípravkové kategorie, pak přechod do žákovské kategorie a působení ve sportovních třídách (SpSM). V dorosteneckém věku přechodem do sportovního centra mládeže (SCM). Vyvrcholením vývoje mládežnických hráčů je přechod do seniorské kategorie a tedy i přímá cesta do našeho „A“ mužstva dospělých.

Aby mohla být naplňována koncepční práce, je nutné propojení tréninkového a vzdělávacího procesu. Proto se klub snaží, aby škola a fotbal působil na výchovu mladých fotbalistů. Snaha klubu je přes fotbal vést a motivovat hráče k plnění školních povinností.

Na úrovni základních škol se jedná o 10. ZŠ v Mostě, kde jsou umisťováni naši hráči do sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Děti již od první třídy jsou vedeny ke sportu, výuka je zaměřena na všestranný rozvoj (gymnastika, úpolová cvičení, míčové hry, plavání...).

Tréninkový proces navazuje na školní výuku. Probíhá v tréninkovém centru Albrechtická (žáci) a Čepirohy (přípravky), pod vedením profesionálních trenérů. V rámci regenerace se žáci účastní hodin plavání.

Cílem je vytvořit u žáka pracovní režim, který vylučuje výmluvy na časovou zaneprázdněnost. Hráč stíhá školu i fotbal v plném rozsahu, aniž by cítil, že některou stranu odsouvá do pozadí. Snahou je, aby hráč toto chápal jako životní realitu, a vychovává se tak k profesionalismu v jakémkoliv oboru lidské činnosti, který možnosti neustálého omlouvání nebude tolerovat.

Shrnutí cílů výchovy mládeže:

1) Skloubit náročný proces škola-sport.
2) Disciplína, profesionální přístup k plnění svých povinností.
3) Vysoká úroveň taktických a technických dovedností.
4) Motivace a ambice k fotbalu na vysoké výkonnostní úrovni.
5) Reprezentace města, klubu a vztah k němu